Från vänster ser vi Jeanette, Anna, Pia, Ulla-Karin, Berit och Paula.

Ordförande: Anna Renstad Harrius
Tel. 070-548 60 59, anna@renstad.se

Vice ordförande: Jeanette Braender
Tel. 070-638 17 01, asta.ebba@gmail.com

SekreterareBerit Evesjö
Tel. 070-606 79 51, beritevesjo@gmail.com

Kassör: Paula Sparf
Tel 070-3944695, paulasparf@gmail.com

Ledamot: Anna Carlsson
anna.bohult@gmail.com

Ledamot: Sandra ledin-Svensson
tel. 073- 515 59 40, ledinsvensson@gmail.com

Suppleant: Ulla-Karin Hellsten
Tel. 070-623 09 88, ulla-karin.hellsten@telia.com

Suppleant: Anni Båth-Olsson
Tel. 073-329 35 49, anni.bath-olsson@outlook.com

Revisor:

Lena Silfver