Vi har nytt Swishnummer
123 384 16 57


Se under fliken kurser!En arbetsgrupp är bildad och jobbar med att ta fram aktiviteter till jubileet.


Klubbmästare 2022

   

Öppen Klass Indra o Bitta                                                           Valp klass Brizca o Paula


Prispallarna klubbmästerskap


2021 års verksamhet i bildspelÖdeshögs kennelklubb fick kommunens ledarstipendium 2021

Styrelsen tar här emot kommunens ledarstipendium 2021 som är på 10 000:-.

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till ledarstipendiet:

🐶 Föreningen har under covid-19 både ökat sin verksamhet och antalet medlemmar.

🐶 Föreningen har på ett föredömligt sätt mött upp efterfrågan på kurser i och med den
stora hundboom som varit under pandemin.