Nedanstående ordningsregler  beslutades vid styrelsemöte den 14 juni 2022

Ordningsregler ÖKK

 Syftet med klubbens område är att erbjuda en bra plats för träning och trevligt umgänge. Det är inte en allmän rastgård där hundar får springa lösa och leka, utan kurser och tränande ekipage har alltid förtur. Hundar får släppas lösa om det är OK med övriga som är på området.

Dessa regler är satta för allas säkerhet och för att alla, både förare och hundar, ska känna sig trygga och trivas på klubben! Övergripande gäller att i alla situationer använda sunt förnuft och att behandla andra så som du själv vill bli behandlad, så vi fortsätter ha en bra stämning bland alla våra medlemmar!

 • Visa hänsyn och respekt för varandra och våra hundar.
 • Ha alltid din hund under full uppsikt, både kopplad och okopplad.
 • Varken du eller din hund ska gå fram till andra utan att först fråga om det är OK.
 • Undvik att din hund skäller, speciellt när den sitter i bilen eller är uppbunden.
 • All träning och aktiviteter sker på egen risk.
 • Plocka upp efter din hund. Rasta gärna hunden utanför området innan ni går in.
 • Ställ tillbaka all utrustning du använt på avsedd plats.
 • Flexikoppel bör inte användas.
 • Kasta bollar och leksaker så de inte stör andra hundar.
 • Visa hänsyn om du har en löptik.
 • Grinden skall alltid hållas stängd och koden till låset ska ej spridas.
 • Lämna inte ut koder och nycklar till andra utan hänvisa till styrelsen.
 • Rökning är förbjuden på hela området.
 • Siste man ut ser till att allt är låst och släckt.
 • Låt inte barn leka på området eller med utrustningen.
 • Du har strikt hundägaransvar enligt tillsynslagen.
 • Du är skyldig att återställa eller ersätta sånt som du eller din hund förstör.
 • Klubben ansvarar inte för skador på djur, människor eller annan egendom.
 • Alla hundar som vistas på anläggningen ska vara vaccinerade enligt rekommendation från SKK. Vid kursstart ska vaccinationsintyg uppvisas.

Styrelsen har rätt att utesluta medlem som överträder eller inte respekterar ordningsreglerna.