Klubbens ordningsregler

Klubbens ordningsregler 2021-05-30T20:20:22+00:00

Nedanstående ordningsregler  beslutades vid styrelsemöte den 30 oktober 2018

Ordningsregler ÖKK

Syftet med klubbens område är att erbjuda en bra plats för träning och trevligt umgänge. Det är inte en allmän rastgård där hundar får springa lösa och leka, utan tränande ekipage har alltid förtur.

Dessa regler är satta för allas säkerhet och för att alla, både förare och hundar, ska känna sig trygga och trivas på klubben! Övergripande gäller att i alla situationer använda sunt förnuft och att behandla andra så som du själv vill bli behandlad, så vi fortsätter ha en bra stämning bland alla våra medlemmar!

 •   Visa hänsyn och respekt för varandra och våra hundar.
 •   Ha alltid din hund under full uppsikt, både kopplad och okopplad.
 •   Hundar ska vara kopplade förutom vid träningsmoment, tävlingar eller kurser.
 •   Låt inte din hund gå fram till andra utan att först fråga om det är OK, var extra noga om din hund gärna springer fram             till andra hundar.
 •   Undvik att din hund skäller, speciellt när den sitter i bilen eller är uppbunden.
 •   Plocka upp efter din hund.
 •   Ställ tillbaka all utrustning du använt.
 •   Agilityutrustningen får bara användas om du gått agilitykurs, har motsvarande kunskap eller får hjälp av instruktör.
 •   Flexikoppel bör inte användas.
 •   Kasta bollar och leksaker så de inte stör andra hundar.
 •   Visa hänsyn om du har en löptik.
 •   Du har strikt hundägaransvar enligt tillsynslagen.
 •   Du är skyldig att återställa eller ersätta sånt som du eller din hund förstör.
 •   Klubben ansvarar inte för skador på djur, människor eller annan egendom.
 •   Alla hundar som vistas på anläggningen måste vara vaccinerade och försäkrade.
 •   Grinden skall alltid hållas stängd.
 •   Rökning förbjuden på området
 •   Lämna inte ut koder och nycklar till andra utan hänvisa till styrelsen.
 •   Siste man ut ser till att allt är låst och släckt.Styrelsen har rätt att utesluta medlem som överträder eller inte respekterar        ordningsreglerna.