Hantering av personuppgifter inom Ödeshögs Kennelklubb (ÖKK)

Från och med 25 maj 2018 ska personuppgifter hanteras i enlighet med den nya dataskyddsförordningen EU 2016/679 (GDPR).  Nedan kan du läsa om hur ÖKK behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna förordning.

Mer information finns att läsa hos Datainspektionen.

ÖKK baserar sig på samma grunder som är gällande inom SKK.

ÖKK lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna fullgöra relationen till dig. ÖKK använder personuppgifterna för att kunna hantera din koppling till klubben så som medlemskap, utskick och kurser och tävlingar inom organisationen.

Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att ÖKK lagrar och behandlar dessa.

I samband med ÖKK´s aktiviteter, till exempel kurser, utställningar, prov, tävlingar och föreläsningar, registreras vilka som varit närvarande. I de flesta fall fyller du själv i de personuppgifter vi efterfrågar via olika typer av anmälningsformulär, antingen via hemsidan eller via direktkontakt. Insamlingen av personuppgifter kan även ske på andra sätt. De uppgifter som du lämnar eller som vi efterfrågar är de uppgifter som lagras. Vi lagrar även personuppgifter i vårt medlemsregister.

Har du uppdrag som funktionär, kursledare, domare, förtroendevald eller likande kan uppgifter såsom ditt namn, dina kontaktuppgifter och funktionärsbefattning lagras samt publiceras på ett sätt som är adekvat för att du ska kunna fullborda dina uppdrag

De personuppgifter som vi behöver är:

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Mailadress
  • Personnummer (kurser)

ÖKK sparar dina personuppgifter så länge de har någon direkt anknytning till klubben vilket kan vara via medlemskap, funktionär, ledare, eller deltagarlistor vid kurser och möten, samt deltagar- och resultatlistor vid utställningar, prov och tävlingar.

De lagrade uppgifterna nås av behöriga personer, styrelsemedlemmar, funktionärer med flera.

Vi lagrar dina personuppgifter så länge du är medlem, när du inte längre är medlem tar vi bort dina uppgifter. Resultatlistor från utställningar och tävlingar kan komma att finnas på hemsidan under en längre period.

Personuppgifterna får enbart delas inom ÖKK, associerade föreningar och till av oss anlitade leverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Dessa leverantörer ska ha undertecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal som garanterar att de följer lagkrav och instruktioner om hur personuppgifterna ska hanteras.

Utlämning av dina personuppgifter kan göras till tredje part, t ex:

  • Östergötlands Kennelklubb, som ÖKK är en underavdelning till, exempel är vid registrering av officiella meriter från prov och i form av protokoll.
  • Studiefrämjandet (vid kursdeltagande)
  • Kursledare

Vi lämnar inte ut några personuppgifter till obehöriga.

Personuppgifterna kan komma att användas för informationsutskick från klubben samt för direktreklam. Kontakta oss om du önskar avsäga dig från dessa.

Vid vissa tillfällen tas foton för publicering på hemsidan och klubbens Facebook-sida. När detta sker skall du bli tillfrågad om du godkänner publicering och även att ditt namn anges. Du kan när som helst begära att dessa raderas.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas. Önskar du radera uppgifterna avsäger du dig också rätten till medlemskap, utmärkelser, meritförteckningar och annan medlemshistorik. En begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till klubben.

ÖKK arbetar kontinuerligt med att förebygga och förhindra att dina personuppgifter sprids.

Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta styrelsen.